Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt


Feb 5, 2020

Offentlige utgifter øker i Norge, samtidig som produktiviteten faller. Fødselsratene synker, og offentlig sektor fokuserer på forbruk i stedet for investeringer. Norge har funnet ut hvordan man går konkurs på første klasse. Det er tid for SOS, og ikke bare for podkasten!