Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt


Apr 8, 2020

Endelig, etter litt om og men, kom SOS fram til landbrukshalvtimen!

En av de store debattene som har kommet som følge av Koronaepidemien er selvforsyning. I hvor stor grad skal eller kan Norge være selvforsynt. SOS tar debatten, og kort sagt er selvforsyningsspørsmålet langt mer komplisert enn å etablere noen flere kornlagre rundt omkring.

Dette blir kontroversielt!