Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt


Oct 22, 2020

Ida har sendt inn spørsmål om nyliberalisme. Hva er det egentlig, og hvordan skiller det seg fra klassisk liberalisme?

SOSpodden tar utfordringen, og ser nærmere på det filosofiske grunnlaget som oftest knyttes til nyliberalismen, hvordan filosofien har blitt brukt i praksis, og hvordan man kan bruke begrepet nyliberalisme på en meningsfull måte.