Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt


Mar 12, 2021

I Sverige diskuteres en proposisjon som skal styrke den akademiske friheten. Samtidig skal den frie forskningen skje innenfor rammer gitt av staten, og det verdigrunnlaget som gjelder. Men hva betyr det egentlig at forskningen skal baseres på det gjeldende verdigrunnlaget? I ukens episode av Statsvitenskap og sånt ser vi nærmere på hva som ligger i dette lovforslaget, og hvilke konsekvenser det kan få for den akademiske friheten.