Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt

Apr 15, 2021

Når staten hevder at du skylder skatt, eller sier at det er best vi kjører på høgre side av vegen: gjør du som staten sier fordi du er enig i innholdet, eller fordi du har en moralsk plikt til å gjøre som staten sier?

Tema for ukens episode av SOS er stat, makt og legitimitet. Hva er egentlig denne sosiale...


Apr 1, 2021

Påska er endelig her, og hva er vel bedre enn å synke ned i godstolen med en god krimroman og påskegodt?

Hva med SOS påskespessial om regjeringens fullføringsreform? En reform full av gode forsetter og drømmer om demokratisk danning. Kan det bli bedre?


Mar 25, 2021

Valgkampen er ikke i gang sier du kanskje, det er jo ikke valg før i høst. FEIL!

Partiene har allerede startet valgkampen, og denne uken kommer Maria Machiavelli tilbake som gjest. Vi diskuterer hva man bør se etter, og hva man bør være oppmerksom på i retorikken til de ulike partiene. Valgkampen er herved åpnet!


Mar 18, 2021

Byrådet i Oslo skal utrede et forslag om å gjøre ring 2 i hovedstaden fossilfritt i løpet av fem år. Det har fått politikere, eksperter og andre til å argumentere for mer bruk av direkte demokrati når store vedtak skal fattes som påvirker byutviklingen. Bør noens stemmer telle mer? Bør vi bruke mer direkte...


Mar 12, 2021

I Sverige diskuteres en proposisjon som skal styrke den akademiske friheten. Samtidig skal den frie forskningen skje innenfor rammer gitt av staten, og det verdigrunnlaget som gjelder. Men hva betyr det egentlig at forskningen skal baseres på det gjeldende verdigrunnlaget? I ukens episode av Statsvitenskap og sånt ser...