Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt

Nov 27, 2019

I ukens episode av Statsvitenskap og sånn diskuterer Harald og Sondre Brexit. Stort sett alt du trenger å vite om Brexit på under 30min!


Nov 19, 2019

Interessert i en kort men informativ innføring i sentrale politiske begreper og konsepter, samt diskusjon av dagsaktuelle spørsmål?
Da er SOS (statsvitenskap og sånt) podkasten for deg!

Tema i episode 2 er Hong Kong og kampen for demokrati!

 

Hver uke vil Harald Borgebund og Sondre Lindahl diskutere politiske...


Nov 18, 2019

Hvorfor er demokratiet så forbanna viktig?

SOS (en podkast om statsvitenskap og sånn) diskuterer et av de meste sentrale politiske begrepene.

SOS blir lagd av Harald Borgebund og Sondre Lindahl som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Spørsmål kan sendes til harald.borgebund@hiof.no eller