Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt

Jan 30, 2020

Siden forrige podkast har Harald vært på NRK, og kjendisfaktoren har steget betraktelig!

SOS podkast har fått spørsmål fra en lytter om EU, Brexit og demokrati, og vi skal prøve å svare på spørsmålene så godt vi kan.

Har du spørsmål så send dem til sospodkast@protonmail.com


Jan 22, 2020

Solbergregjeringen har mistet det nest største partiet etter at Siv Jensen trakk FrP ut av regjeringen 20.januar.

SOS podkast feirer den 10. episoden med å diskutere endringer i regjeringen, og diskuterer hva dette betyr for det politiske landskapet i Norge.


Jan 15, 2020

I ukens episode diskuterer og kontekstualiserer Harald og Sondre regjeringens regionreform, og da særlig Viken, i sammenheng med New Public Management (NPM). NPM er et paraplybegrep for en reformbølge som har preget vestlige land siden 1980-tallet, og står sentralt for å forstå hvordan Viken har blitt til. NPM er...


Jan 9, 2020

I ukens episode diskuterer Harald og Sondre den nye super-regionen i Norge, nemlig Viken.

Episoden tar for seg de politiske prosessene som ledet fram til vedtaket om å etablere Viken, og det dårlige politiske håndverket som har gjort Viken til en ustabil konstruksjon.