Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt

Feb 28, 2020

Etter en uke med vinterferie er SOS podkast tilbake for å svare på et spørsmål mange lurer på. Nemlig: er USA et velfungerende demokrati?

Milliardærer som kjøper seg inn valget, sterke særinteresser og en gradvis svekkelse av institusjonene er noen indikasjoner på at USAs demokrati er i trøbbel. Og Harald er...


Feb 14, 2020

Snøen er borte fra Halden, og Harald er i bedre humør til tross for at de fortsatt befinner seg på Titanic som styrer mot konkurs. Men det tar tid for et så stort skip å synke, og SOS podcast har derfor tid til å diskutere offentlig forbruk, reformer og paradigmer.

Velkommen til en ny episode av Statsvitenskap og...


Feb 5, 2020

Offentlige utgifter øker i Norge, samtidig som produktiviteten faller. Fødselsratene synker, og offentlig sektor fokuserer på forbruk i stedet for investeringer. Norge har funnet ut hvordan man går konkurs på første klasse. Det er tid for SOS, og ikke bare for podkasten!