Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt

Apr 29, 2020

Bør man støtte opp under regjering og ledere i krisetider ved å være mindre kritisk og mer solidarisk? Spør du Harald er svaret klart: Nei.

SOSpodden ser denne uka på en spennende problemstilling som omhandler hvordan demokratiet fungerer i krisetider, og behovet for dugnad og solidaritet.


Apr 21, 2020

Har du lurt på hva som styrer de ulike reformene som blir gjennomført i Norge? Da er ukens episode av SOS perfekt for deg!

En av SOSpoddens lyttere har bedt om at vi graver litt djupere i New Public Management, og det gjør vi gjerne! Hva er de sentrale antagelsene og pilarene i NPM, hvorfor er det problematisk,...


Apr 15, 2020

Koronapandemien herjer videre, og det er ingen tvil om at verdens økonomi vil lide enorme tap. I denne ukens episode diskuterer SOSpodden de mulige økonomiske konsekvensene av pandemien, og utsiktene er ikke fryktelige gode...


Apr 8, 2020

Endelig, etter litt om og men, kom SOS fram til landbrukshalvtimen!

En av de store debattene som har kommet som følge av Koronaepidemien er selvforsyning. I hvor stor grad skal eller kan Norge være selvforsynt. SOS tar debatten, og kort sagt er selvforsyningsspørsmålet langt mer komplisert enn å etablere noen flere...


Apr 2, 2020

Vi nærmer oss landbrukshalvtimen, og i del 1 snakker SOSpodden om systemiske og økonomiske spørsmål som Koronaepidemien tvinger fram til overflaten. Er det offentlige midler og sosialisme for de rike som skal redde oss denne gangen?