Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt

Jul 30, 2020

Sommeren er på sitt høgdepunkt, og avtroppende eplebonde Harald har tatt turen til Hallingdal for å diskutere distriktspolitikk. Det går mot nedleggelse av Norturas slakteri på Gol, og dermed forsvinner 80 arbeidsplasser. Det er utgangspunktet for ukens episode som ser på nærmere på samvirkeorganisasjonenes...


Jul 23, 2020

Har du søkt på, eller kommet inn på statsvitenskap ved HiØ? SOSpodden diskuterer denne uken alle mulige aspekter ved studiehverdagen i Halden, og hva du som student kan forvente deg. For anledningen har SOSpodden innhentet ekspertise, og Maria kommer med mange insider-tips som du får stor nytte av!


Jul 16, 2020

Liberalismen har stått sentralt i utviklingen av vestlige stater de siste århundrene. Men hva er egentlig liberalisme? I ukens episode av SOSpodden får du en kort og lett fordøyelig innføring i liberalismen!


Jul 9, 2020

Drapet på George Floyd sparket i gang en større debatt om rasisme, diskriminering og politivold. Disse sakene har blitt tatt opp av sosiale bevegelser, og SOSpodden analyserer denne uken Black Lives Matter og andre sosiale bevegelser. Har sosiale bevegelser en rolle å spille i demokratier? Er det et godt eller...


Jul 2, 2020

Hvilken rolle spiller en fri og uavhengig presse i liberale demokratier? Kan man ikke bare følge president Trump på Twitter og få de nyhetene man trenger der? 

I ukens epsiode diskuterer SOSpodden ytringsfrihet, trykkefrihet og hvordan det liberale forsvaret for disse frihetene kan bidra til å styrke illberale...