Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt

Aug 27, 2020

Demokratiet er under press i flere europeiske land, og derfor tar SOSpodden en nærmere kikk på demokrati som begrep. Legger demokrati til rette for åpne og liberale samfunn? Eller er kanskje illiberale demokratier tingen? Det er duket for en en real diskusjon om demokratiets natur og rolle i samfunnene våre.


Aug 20, 2020

Det er dags for nytt semester, og SOSpodden er tilbake med en ny sesong! I første episode diskuterer Sondre og Harald om hvorvidt økningen av smitte i samfunnet indikerer at nordmenn ikke tar sitt ansvar som medborgere seriøst.Kan man bare kreve at myndighetene skal ordne opp? Eller har vi som borgere også...