Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt

Dec 31, 2020

Det er nyttårsaften, og SOSpodden lager historie! Det er første episode som spilles inn uten at Harald og Sondre er i samme rom. I denne spessialepisoden ser SOSpodden i glasskula, og forsøker å spå litt om hvordan ting vil bli i 2021. De kommer også med hver sine nyttårsforsett på vegne av politikerne!


Dec 24, 2020

  • Ribbe? Check!
  • Akevitt? Check!
  • Riskrem? Check!
  • SOS Julaften Spessialepisode? ho ho ho ho

Hva er vel bedre etter en lang julemiddag enn å synke ned i sofaen og sette på SOSpoddens julaften spessial? Din nye juletradisjon er her :D


Dec 17, 2020

Er global oppvarming et menneskeskapt problem? Er det i hele tatt et problem? Og er demokratiet i stand til å håndtere en klimakrise?

Denne uken ser SOSpodden nærmere på klimakrisen, og hvordan demokratiet er i stand til å håndtere en slik krise. Avtroppende eplebonde Harald har sett nærmere på værstatistikken,...


Dec 1, 2020

I løpet av høsten 2020 har såkalte citizen assemblies fått mye oppmerksomhet. Konseptet er en form for deliberativt demokrati der tilfeldig utvalgte borgere møtes over en viss periode, drøfter en sak og gir anbefaling til politikerne. En av argumetene er at vanlige folk er ganske fornuftige, og kan løse problemer...