Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt

Feb 25, 2021

Hva er formålet med å drive en bedrift: er det å maksimere overskuddet for eierne, eller er det å tjene et større samfunnsnyttig formål?

I denne episoden av SOS ser vi nærmere på Milton Friedmans argumententer for at det eneste samfunnsansvaret et selskap har er å maksimere profitten til selskapet.


Feb 18, 2021

Hvem er den typiske Trump-velgeren? Det har blitt heftig diskutert hvem det er som stemmer på Trump, og hvorfor de oppfatter han som kredibel og attraktiv. 

For å forstå Trumps posisjon blant republikanske velgere snakker SOSpodden denne uken med Ron Pace. Han bor i Nashville, er i familie med Harald og han er en...


Feb 11, 2021

"Det er typisk norsk å være god" sa Gro Harlem Brundtland, og når det kommer til demokratiet hadde hun tydeligvis rett!                                                                                               The Economist publiserte for noen uker siden den årlige demokrati-indeksen. På topp troner Norge som...