Preview Mode Links will not work in preview mode

Statsvitenskap og sånt


Dec 24, 2020

  • Ribbe? Check!
  • Akevitt? Check!
  • Riskrem? Check!
  • SOS Julaften Spessialepisode? ho ho ho ho

Hva er vel bedre etter en lang julemiddag enn å synke ned i sofaen og sette på SOSpoddens julaften spessial? Din nye juletradisjon er her :D